Power of Touch – Leo Buscaglia

The power of a touch

Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

Leo Buscaglia

De kracht van een aanraking

Te vaak onderschatten we de kracht van een aanraking, een glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor, een oprecht compliment, of het kleinste gebaar van bezorgdheid, welke allemaal de potentie hebben om een leven te veranderen.

Leo Buscaglia