Power of Touch – Leo Buscaglia

The power of a touch

Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.

Leo Buscaglia

De kracht van een aanraking

Te vaak onderschatten we de kracht van een aanraking, een glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor, een oprecht compliment, of het kleinste gebaar van bezorgdheid, welke allemaal de potentie hebben om een leven te veranderen.

Leo Buscaglia

The richest people look for and build networks

 

The richest people in the world look for and build networks.
Everyone else looks for jobs.

Robert Kiyosaki

De rijkste mensen ter wereld zoeken en bouwen netwerken, de rest zoekt werk

Robert Kiyosaki

The mind is a superb instrument – Eckhart Tolle

The mind is a superb instrument if used rightly.
Used wrongly, however,
it becomes very destructive.

Eckhart Tolle

English books about spirituallity by Eckhart Tolle:
The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment
Practicing the Power of Now: Essential Teachings, Meditations, and Exercises from The Power of Now
Stillness Speaks: Whispers of Now
A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose

DVD
The Flowering of Human Consciousness: Everyone’s Life Purpose
Eckhart Tolle’s Findhorn Retreat – Stillness Amidst The World

 

NL

Eckhart Tolle , geboren als Ulrich Leonard Tölle (Lünen, 1948) is een Duitse leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit.
Eckhart Tolle heeft diverse spirituele boeken geschreven.

– Nederlandse vertalingen:
De Kracht van het Nu
De Kracht van het Nu in de praktijk
De Stilte Spreekt
Een Nieuwe Aarde, De uitdaging van deze tijd.

Nederlandse DVD
De kracht van STILTE – Eckhart Tolle live in Rotterdam

 

De belangrijkste dagen in je leven

“De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt en de dag dat je ontdekt waarom.”

Mark Twain


“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”

Mark Twain

Te druk

“Iedere dag dat ik te druk ben om te lopen, is een dag dat ik te druk ben.”

John Bryant

“My feeling is that any day I am too busy to run is a day that I am too busy.”

John Bryant